watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyện sex, anh sex, video quay lén vố đối kho ảnh sex, phim sex, truyen sex tải về nhan
Tải về bộ anh gái xinh khỏa thân và bộ phim sex làm tình hay nhất hiện nay
HOMEMAPBLOG
23:0825/06/19
+ Clip -------nu sinh coi áo cho ban trai hon nguc [18+]
Tip : Hãy lưu lại địa chỉ Www.giaitri4g.sextgem.com và giới thiệu cho bạn bè nhé!
>>Anh sex nhat[cực hot]
----Clip sex siêu mẫu nhật bản vú to hàng ngon đang thổi kèn toe toe trên giường,xem xong chảy nước !!
mới---Cùng Ngọc Trinh lên giường ngủ với vài mảnh vải
↓ Cuối Tranganh sex, anh sex ola, hinh sex, anh sex moi, hinh sex moi, hinh sex ola
Mục lục
Lời mở đầu “TÂY SƠN BI HÙNG TRUYỆN”. CUỐN TIỂU THUYẾT HẤP DẪN VÀ BỔ ÍCH
Phần 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3 Thành Phú Xuân hoàng tộc tranh quyền Đất Quy Nhơn anh hùng hội tụ
Chương 4 Thiếu quân lương, Huệ bày anh làm quan Thuận ý trời, Hiến khuyên trò đổi họ
Chương 5 Thay quyền anh, Nguyễn Huệ nhổ cây thu phục Nguyễn Văn Tuyết. Tìm minh chủ, Trần Quang Diệu đánh cọp gặp gỡ Bùi Thị Xuân
Chương 6 Mượn oai trời Nguyễn Nhạc dấy binh Giấu chân tướng Tây Sơn làm cướp
Chương 7 An lòng dân, Huyền Khê tự vẫn Thu tướng tài, Nguyễn Huệ múa đao
Chương 8 Gặp tướng giỏi, Đình Tú thất thế. Nhờ ngựa hay, Văn Tuyết lập công
Chương 9 Bỏ tiểu tiết, Vũ Văn Dũng ra tài. Tham đại công, Chu Văn Tiếp ôm hận
Chương 10 Nên nghĩa vợ chồng, Diệu - Xuân hết lòng vì chúa. Bày trận thủy hoả, Nguyễn Huệ diệu kế dụng binh
Chương 11 Sông Lại Dương, cha con Tôn Thất Hương tận trung bỏ mạng. Núi Thạch Tân, anh em Lý Tài tàn sát hàng quân
Chương 12 Trương Văn Hiến dụng kế nghi binh. Nguyễn Đăng Trường bày mưu chặn giặc.
Chương 13 Lũy Trường Dục, Nguyễn Hữu Chỉnh lập công. Thành Thăng Long, Trương Phúc Loan đền tội.
Chương 14 Bái Đáp Giang, Hoàng Ngũ Phúc điều binh. Phú Xuân thành, Tĩnh Điệp Hầu cứu chúa.
Chương 15 Rước Đông cung, Trương Văn Hiến dùng kế. Phá bắc quân, Võ Đình Tú ra oai
Chương 16 Bỏ đất Quảng Nam, Nguyễn Nhạc nghe lời Trương Văn Hiến.
Chương 17 Thương vua Lê, Vũ Trần Thiệu bỏ mình gián chúa. Lo xã tắc, Lê Quý Đôn cầu thuốc danh y.
Chương 18 Lừa Đông cung, Nguyễn Huệ dùng kế nghi bình. Lầm Tây Sơn, Tổng Phước Hiệp thua quân bỏ mạng
Chương 19 Cái số trời, Hoàng Ngũ Phúc mạng vong. Khuyên xuất quân, Nguyễn Huệ giá bệnh.
Chương 20 Bị vây ấp Hoà Hưng, Văn Lộc to gan nên toàn thắng. Làm chủ thành Sài Côn, Nguyễn Lữ nhụt chí lui binh
Chương 21 Quấy Gia Định, Nguyễn Huệ dựng mưu sâu. Hiềm Lý Tài, Đỗ Thành Nhân làm phản
Chương 22 Thả Đông cung, Vũ Văn Nhậm được vợ. Bỏ Tây Sơn, Nguyễn Phúc Dương đoạt ngôi
Phần II - Chương 23 ĐẬP TAN NHÀ NGUYỄN. Lo nước xa, Lê Quý Đôn trổ tài. Sợ ma gần, Phạm Ngô Cầu bày kế.
Chương 24 Dạ con nít, Đỗ Thành Nhân treo xác Lý Tài. Bụng đàn bà, Bùi Thị Xuân tha mạng Phúc Ánh.
Chương 25 Đánh Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc lên ngôi. Nương Thành Nhân, Phúc Ánh làm chúa.
Chương 26 Võ Tánh náu thân rừng Tam Phụ. Nguyễn Vương đại bại Thất Kỳ Giang.
Chương 27 Khuyên Đỗ Nhàn Trập, Võ Tánh một dạ trung quân. Trốn Bùi Thị Xuân, Nguyễn Vương hai lần thoát hiểm
Chương 28 Chu Văn Tiếp trương cờ "Lương Sơn tá quốc". Ngô Tùng Châu tiến cử "Gia Định tam hùng".
Chương 29 Nguyễn Hữu Chỉnh cùng đường theo về Tây Sơn. Chu Văn Tiếp thua binh chạy sang Tiêm Quốc.
Chương 30 Cửa Hàm Luông, Nguyễn Huỳnh Đức thua mưu bị bắt. Đảo Côn Lôn, Nguyễn Phúc Ánh nhờ bão thoát thân.
Chương 31 Cậy thế Tiêm La, Chu Văn Tiếp báo thù mà bỏ mạng. Mượn oai Long Nhương, Đặng Văn Long doạ giặc để cứu dân.
Chương 32 Bùi Thị Xuân bắn tên mắng Nguyễn Vương. Nguyễn Long Nhương sai sứ hoà Tiêm quốc.
Chương 33 Trận Rạch Gầm, quân Tiêm La đại bại. Thành Vọng Các, Nguyễn Phúc Ánh lưu vong.
Phần III - Chương 34 LẬT ĐỔ HỌ TRỊNH. Nguyễn Huệ nhắc kế Nguyễn Hữu Chỉnh. Triệu Bình Tiệp xem tướng Phạm Ngô Cầu.
Chương 35 Mở đường Thượng đạo Trần Quang Diệu nổi danh. Can tội giết vua Phạm Ngô Cầu bị chém.
Chương 36 Tìm minh chủ, Trần Văn Kỷ làm thơ. Vĩ đại nghĩa, Nguyễn Huệ ra Bắc.
Chương 37 Giận lời khích tướng, Ngô Văn Sở bắt tướng. Lầm kế bất trung, Lý Trần Quán chết trung.
Chương 38 Mộng bá vương Nguyễn Hữu Chỉnh làm mối. Gặp giai nhân Nguyễn Huệ đối văn.
Chương 39 Nguyễn Hữu Chỉnh thêm một lần bị đuổi khỏi nước. Nguyễn Long Nhương phải hai phen kháng lệnh vua anh.
Chương 40 Nhờ tình mẫu tử, Nguyễn Huệ lập kế can anh. Mượn nghĩa tôi thần, Nguyễn Hữu Chỉnh xin quân đánh giặc.
Chương 41 Mộng Bá Vương, Bằng Trung Công mượn tiếng phò vua. Vì đại nghĩa, Bắc Bình Vương cất quân đánh anh.
Chương 42 Giấu mẹ hiền, vua Thái Đức bắt giam Nguyễn Lữ. Cầu Thái hậu, Đặng Văn Long bắn Tử Cấm Thành.
Chương 43 Lầm Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Huỳnh Đức về theo Phúc Ánh. Trừ Nguyễn Hữu Chỉnh, Bắc Bình Vương cầu cứu Ngọc Hân
Chương 44 Nguyễn Hữu Chỉnh mắc mưu đòi đất Nghệ An. Nguyễn Huệ bất đắc dĩ giết Trần Công Xán.
Phần IV - Chương 45 TRUẤT BỎ TRIỀU LÊ. Nguyễn Hữu Chỉnh háo danh mà thiệt mạng. Vũ Văn Nhậm hám lợi phải mất đầu.
Chương 46 Trần Văn Kỷ đón Ngô Thì Nhậm. Nguyễn Huệ đuổi Đặng Trần Thường.
Chương 47 Võ Tánh bày điệu hổ ly sơn. Nguyễn Văn Trương dùng ly gian kế.
Chương 48 Nguyễn Phúc Ánh tái chiếm Gia Định. Lê Chiêu Thống cầu cứu Mãn Thanh.
Chương 49 Ngô Thì Nhậm khuyên tướng lui quân. Phan Văn Lân một mình chặn giặc
Chương 5O Bắc Bình Vương lên ngôi Hoàng Đế. Vua Quang Trung thỉnh cầu Phu tử.
Chương 51 Trần Danh Bính đốt tay đi sứ. Võ Đình Tú mượn ngựa diệt thù.
Chương 52 Sầm Nghi Đống treo cổ gò Cây Đa. Tôn Sĩ Nghị chật cầu phao sông Nhị Hà.
Chương 53 Thượng Duy Thăng vùi thây đầm Mực. Tôn Sĩ Nghị bỏ ấn giữ thân.
Chương 54 Sợ Nam quân Phúc Kháng An sai sứ bảo giảng hoà. Giận Bắc Triều, Ngô Thì Nhậm viết thư bãi cống.
Chương 55 Không phục kẻ thù, Nguyễn Phúc Ánh bị ngất. Hiểu được bụng Chúa, Lê Văn Quân phải chết.
Chương 56 An lòng dân, Thái Đức cầu Quang Trung. Mộng mở nước , Văn Dũng sang Mãn Thanh.
Chương 57 Chí tự cường, Quang Trung thay quốc tự. Luận cơ trời, Hoàng hậu bình thơ.
Phần V - Chương 58 PHỤ NGUYỄN PHỤC THỐNG. Cãi lời cha, Quang Toản tha cậu. Dối lòng mình, Nguyễn vương giết quân.
Chương 59 Bùi Đắc Tuyên dùng kế thu quyền. Lê Thái hậu làm thơ minh oan.
Chương 60 Lê Chất phá vây xin binh cứu viện. Thái Đức dặn con thoái vị nhường ngôi.
Chương 61 Ngô Văn Sở lộ mặt gian hùng. Bùi Thị Xuân ẩn mình giết chú.
Chương 62 Chán hôn quân, Đặng Văn Long bỏ quan. Tìm minh Chúa, Bàng Đức Siêu dâng kế
Chương 63 Mế đá gà, Cảnh Thịnh giết Lê Trung. Bước đường cùng, Lê Chất đầu Phúc Ánh.
Chương 64 Chém loạn thần, Trần Quang Diệu xuất quân. Cứu kinh đô, Vũ Văn Dũng lầm kế.
Chương 65 Cảnh Thịnh cắt áo bào chạy trước. Lê Chất đánh trống đuổi người xưa.
Chương 66 Bát giác lầu, Võ Tánh tự thiêu. Bức Tử Cốc, Tống Viết Phước bị đốt
Chương 67 Muốn cứu mẹ, Trần Quang Diệu ra hàng. Quyết theo vua, Vũ Văn Dũng bị bắt.
Chương 68 Bởi vua hèn nhà Tây Sơn sụp đổ. Cứu bạn xưa Đặng Văn Long cướp tù.
Chương 69 Dạ hờn căm, vua Gia Long báo thù. Lòng trung trinh, Lê Thái hậu tự vẫn.
Chương 70 Ngô Thì Nhậm chết đòn vì đôi câu đối. Nguyễn Văn Thành bị giết bởi một bài thơ.
AD:
Home . Liên hệ
CopyRight © 2012 HSHOAIMY
Free Site Builder XTGEM
All Rights Reserved
Robots.txt
U-ON